*31 (0)181-310056

Monitoren zout water Haringvliet.

Rijkswaterstaat is begonnen met het binnenlaten van zout water bij hoog water op de Noordzee. Het proces van de instroom van zout water wordt zeer nauwkeurig gemeten en gemonitord. Zout water is zwaarder dan zoet water en de verwachting is dat het zoute water over de diepe bodem van het Haringvliet zal verspreiden. Voor de dam liggen twee pontons met allerlei meetapparatuur. Op de website RIJKSWATERSTAAT WATERINFO
is goed te volgen hoe zout of zoet het Haringvliet is. De verwachting en uitgangspunt is dat er geen noemenswaardige getijverschillen t.o.v. de bekende gemiddelden gaan ontstaan.

Status zoutgehalte Haringvliet – januari 2019